[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ยุววิจัยประวัติศาสตร์ภาคเหนือ YRNH


Username 
Password 

สถิติผู้เข้าใช้งาน

Online ขณะนี้ 20 ราย
วันนี้0 ราย
เดือนนี้0 ราย
ปีนี้42601 ราย
ทั้งหมด740371 ราย
ข้อมูลงานวิจัย

11 พ.ย. 2552 : การศึกษา
แนวการเขียนยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน
กระบวนการเบื้องต้นก่อนจะเป็นงานเขียน
18 มิ.ย. 2552 : การศึกษา
ตัวอย่างโครงงานวิจัยของนักเรียน
โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ
11 มิ.ย. 2552 : การศึกษา
สายส่องน้ำนำวิถีไทย
วิชามานุษย์และสังคมศึกษา ผู้สอน ครูสุชาดา ทับมรินทร์
1 มิ.ย. 2552 : เทคโนโลยี นวตกรรมการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ : ประวัติศาสตร์เพื่อชุมชน
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 พ.ค. 2552 : การศึกษา
คำนำสกว.
หนังสือสร้างสรรค์ปัญญา ชุดพรมแดนความรู้ เล่มที่ 2 เรื่อง “ประวัติศาสตร์เพื่อชุมชน
25 พ.ค. 2552 : การศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการตั้งคำถาม
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คือการศึกษาประวัติศาสตร์วิถีชีวิต ที่มีการเปลี่ยนแปลง ของ คนที่เราสัมภาษณ์
25 พ.ค. 2552 : การศึกษา
จากถอดบทเรียนสู่เสนอแนะปรับโครงการ
วิเคราะห์การเขียนโครงการ
11 มี.ค. 2552 : เทคโนโลยี นวตกรรมการศึกษา
แนวคิดประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
รศ.ดร.อรรถจักร สัยานุรักษ์